Thông báo cho Bí thư và lớp trưởng các lớp từ khóa 2006 đến 2009 thuộc Khoa Cơ khí - Công nghệ, nhanh chóng tập hợp số liệu theo mẫu bên dưới và gởi về địa chỉ mail của bí thư Đoàn Khoa: Ths. Trương Quang Trường: tqtruong@hcmuaf.edu.vn.

Thời hạn: trước 16g ngày 10/10/2009

 

 

Mong các đồng chí cố gắng hoàn thành giúp!

Số lần xem trang: 12116
Nhập ngày: 03-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 21-10-2009

Liên kết doanh nghiệp