CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC NGÀNH THUỘC KHOA CƠ KHÍ NĂM 2009 (DỰ KIẾN)
 
Stt
Ngành/chuyên ngành học
Mã quy ước của ngành học
Khối thi quy ước
Chỉ tiêu tuyển sinh
Các quy định của Trường về đợt thi, ngày thi, vùng tuyển, đối tượng tuyển
 
* Các ngành tuyển sinh hệ Đại học
 
 
 
 
1
- Cơ khí chế biến bảo quản NSTP
100
A
60
- Tuyển sinh trong cả nước
2
- Cơ khí nông lâm
101
A
60
 
3
- Công nghệ nhiệt lạnh
105
A
60
 
4
- Điều khiển tự động
106
A
60
 
5
- Cơ điện tử
108
A
60
 
6
- Công nghệ Kĩ thuật ôtô
109
A
60
 
 
* Các ngành tuyển sinh hệ Cao đẳng
 
 
 
 
1
- Cơ khí nông lâm
C67
A
60
 

Số lần xem trang: 12117
Nhập ngày: 17-06-2009
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2012

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành thuộc Khoa Cơ Khí năm 2009 (dự kiến)

Liên kết doanh nghiệp