ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                           ------------------------
                              Số 255/TB-ĐT
 
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 
THÔNG BÁO
(V/v đăng ký coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009)
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009 sẽ diễn ra từ ngày 03/07 đến ngày 10/07/2009. Thực hiện chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu về việc hỗ trợ kỳ thi, Ban Thường Vụ Đoàn trường đề nghị BCH Đoàn các khoa, bộ môn tổ chức cho Đoàn viên – sinh viên đăng ký tham gia coi thi.
Tiêu chuẩn: Là sinh viên năm thứ 3 trở lên, có địa chỉ và số điện thoại liên lạc rõ ràng, và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
-                 Là cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên của lớp, khoa, trường.
-                 Là sinh viên học tập loại khá, giỏi (điểm tích lũy hoặc điểm học kỳ gần nhất)
-                 Đoàn viên, Hội viên, sinh viên nhiệt tình trong các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp, khoa, trường.
Sinh viên đăng ký tham gia coi thi tuyển sinh Đại học 2009 nhận phiếu đăng ký tại văn phòng Đoàn Trường.
Danh sách chính thức sẽ được thông báo vào ngày 15/05/2009.
Tất cả sinh viên đã đăng ký phải tham gia phải tập huấn và coi thi đầy đủ. Những trường hợp vắng mặt phải chịu các hình thức kỷ luật của nhà trường.
                                                                   TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                  P.BÍ THƯ
 
 
                                                                      ThS. ĐẶNG KIÊN CƯỜNG                                    

Số lần xem trang: 12105
Nhập ngày: 05-05-2009
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp