Đoàn TNCSHCM
Đoàn Truờng ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Đoàn Khoa Cơ Khí – Công Nghệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2009

 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI DỰ TẬP HUẤN NĂM 2009
 
Thời gian và địa điểm:
-         Tập huấn nghiệp vụ: 17:00 – 21:00 ngày 26 và 27/02/2009.
 Địa điểm: RD100 – Rạng Đông
-         Tập huấn kỹ năng: 5:00 ngày 28/02 đến 21:00 ngày 01/03/2009.
Địa điểm: Ba Động – Trà Vinh
Danh sách:
STT
Họ và Tên
Đơn vị
Điện thoại
Ghi chú
1
Trần Trương Kim
ĐK
097.686.5527
Trưởng đoàn
2
Nguyễn Đức Tài
ĐK
0168.959.3494
Phó đoàn
3
Nguyễn Hồng Thanh
ĐK
0168.658.1374
 
4
ĐK
090.281.1283
 
5
Nguyễn Ngọc Nam
DH06CK
093.522.2278
 
6
Phan Trọng Thi
DH06CC
091.351.1579
 
7
Trần Trung Tín
DH06CC
 
 
8
Đặng Thanh Tâm
DH06NL
 
 
9
Nguyễn Thị Bích Loan
DH06NL
093.921.3468
 
10
Đặng Công Lý
DH06TD
097.669.9128
 
11
Dương V P Công Hữu
DH06TD
 
 
12
Nguyễn Đông Khôi
DH06OT
092.223.6256
 
13
Trần Thị Thu Thủy
DH06OT
 0168.570.3458
 
14
Phạm Văn Gôn
DH06CD
097.928.3448
 
15
Nguyễn Văn Khoa
DH06CD
0122.990.5412
 
16
Võ Thị Ngọc Lợi
DH07CC
 
 
17
Phan Văn Nhật
DH07CC
 
 
18
Phạm Ngọc Hưng
DH07CK
098.869.7494
 
19
Trần Văn Chưởng
DH07CK
098.292.3633
 
20
Tô Công Linh
DH07NL
0168.482.6013
 
21
Trần Công Đạt
DH07NL
 093.517.8632
 
22
Nguyễn Bá Hùng
DH07TD
090.663.8904
 
23
Nguyễn Quốc Khải
DH07TD
097.622.1868
 
24
Phạm Hải Sơn
DH07OT
 097.363.3884
 
25
Trần Hữu Trường
DH07OT
093.585.9447
 
26
Nguyễn Thanh Tòng
DH07CD
097.434.6371
 
27
Nguyễn Văn Sự
DH08CK
0168.879.1496
 
28
Nguyễn Thị Diệu
DH08CK
 
 
29
Hoàng Văn Tài
DH08NL
097.4451.491
 
30
Hoàng Hiệp Hòa
DH08NL
 
 
31
Lê Đình Danh
DH08TD
090.6679.862
 
32
Lê Tấn Phúc
DH08TD
 
 
33
Trần Ngọc Đăng
DH08OT
097.729.2050
 
34
Tô Yô Ta
DH08OT
 
 
35
Ngô Quang Hưng
DH08CD
 
 
36
Châu Trung Quốc
DH08CD
0123.8899.452
 
 
                Chi Ủy                                                                         TM BCH Đoàn Khoa
Bí thư                                                                                       Bí thư
 
 
 
 
                                                                                                Trương Quang Trường

Số lần xem trang: 12116
Nhập ngày: 25-02-2009
Điều chỉnh lần cuối: 26-02-2009

Liên kết doanh nghiệp