Theo chỉ đạo của Đảng ủy và chương trình công tác Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm học 2008 – 2009 về công tác phát triển Đảng, Ban thường vụ Đoàn Khoa đã tiến hành rà soát danh sách Đoàn viên ưu tú đã được bình chọn, xin ý kiến chi bộ để giới thiệu học lớp cảm tình Đảng đợt 2 năm 2008.

            Danh sách đính kèm

 

Số lần xem trang: 12145
Nhập ngày: 20-10-2008
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp