Xét thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2007-2008

Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM

Khoa Cơ khí – Công nghệ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

 

Kính gởi:     - Ban Giám Hiệu

- Phòng Đào Tạo

(V/v: xét thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2007-2008)

 

 STT

MSSV

Họ tên

Lớp

ĐTB

do thưởng

1

06154069

Trương Trọng Trí

DH06OT

8.31

SV tiêu biểu 07-08

2

05119027

Hồ Hoài Bảo

DH05CC

8.16

SV tiêu biểu 07-08

3

06153016

Nguyễn Đăng Khoa

DH06CD

7.97

SV tiêu biểu 07-08

 

Nay khoa đề nghị Nhà trường xem xét mức thưởng để khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên.

Trân trọng kính chào.

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2008

Đoàn Khoa                                                                            Khoa Cơ khí – Công nghệ

 

 

 

 

Ths. Trương Quang Trường                                                               Ths. Đặng Hữu Dũng

 

Số lần xem trang: 12130
Nhập ngày: 20-10-2008
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp