Tuyển Dụng Ứng Viên Ngành Cơ Điện Tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Khoa Cơ khí – Công nghệ Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM cần tuyển 01 ứng viên làm việc tại Bộ môn Cơ điện tử với các điều kiện như sau:

Tốt nghiệp đại học ngành:

Cơ điện tử hoặc Điều khiển tự động các Trường công lập.

Có điểm trung bình trên 7.

Là đoàn viên TNCSHCM

Các ứng viên muốn biết thêm chi tiết và liên hệ nộp hồ sơ:

TS. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

ĐT: 0907913567.        Email: nguyenvanhung@hcmuaf.edu.vn.

 

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ                            TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

(Đã ký)                                                                             (Đã ký)

PGS.TS. Trần Thị Thanh                                                  TS. Nguyễn Văn Hùng

 

Số lần xem trang: 12113
Nhập ngày: 13-10-2008
Điều chỉnh lần cuối: