Ngày 30/11/2023, sinh viên lớp DH21RENT năm thứ 3, ngành Năng lượng Tái tạo, Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Ninh Thuận đã có chuyến tham quan, kiến tập trang trại điện gió Trung Nam tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

 Sinh viên ngành Năng lượng Tái tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận

Trang trại điện gió Trung Nam có tổng công suất 151,95 MW được chia làm 3 giai đoạn thi công: Giai đoạn 1: 39,95 MW (17 tuabin, 2,35 MW); Giai đoạn 2: 64MW (16 tuabin, 4 MW); Giai đoạn 3: 48MW (12 tuabin, 4MW). Trang trại điện gió Trung Nam được khởi công xây dựng vào ngày 26/8/2016 và khánh thành đưa vào khai thác ngày 16/4/2021, thời gian khai thác hơn 2.700 giờ/năm với sản lượng hơn 400 triệu kWh/năm.

Tham quan văn phòng làm việc của Công ty TNHH Enercon Việt Nam

Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH Enercon Việt Nam, sinh viên đã tìm hiểu tổng quan về trang trại điện gió Trung Nam bao gồm: Quá trình thi công xây dựng trang trại; các công nghệ tuabin gió được sử dụng tại trang trại; Giải pháp đấu nối hệ thống điện từ các tuabin gió về trạm biến áp và đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia; công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống thiết bị của trang trại điện gió.

Tham quan nhà điều hành trang trại điện gió Trung Nam tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

 Sinh viên xem video về quá trình xây dựng trang trại điện gió Trung Nam 

 Sinh viên nghe giới thiệu về tổng thể dự án điện gió Trung Nam tại Ninh Thuận 

Tham quan trụ điện gió 

Tham quan Nhà điều hành và trạm biến áp truyền tải điện từ trang trại điện gió vào hệ thống điện lưới Quốc gia

Đây là chuyến đi thực tế rất bổ ích dành cho sinh viên, nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức và biết cách áp dụng vào thực tế, thông qua việc quan sát các hoạt động của các kỹ sư và cán bộ chuyên trách rồi đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài ra, sinh viên còn được học thêm nhiều kĩ năng mềm khác rất cần thiết trước khi các bạn ra trường và tìm kiếm việc làm.

BỘ MÔN CÔNG THÔN 

Số lần xem trang: 2321

Liên kết doanh nghiệp