SEMINAR ON “RENEWABLE ENERGY - OPPOTUNITIES, KEY CHALLENGES AND POTENTIAL SOLUTIONS”
 
PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách và GS. Pankaj Lal
 
Ngày 8/8/2023, Khoa Cơ khí Công nghệ đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Năng lượng tái tạo – Cơ hội, thách thức và giải pháp khả thi" với phần báo cáo của GS. Pankaj Lal, giám đốc Trung tâm nghiên cứu năng lượng sạch và bền vững (Clean Energy and Sustainability Analytics Center – CESAC), Trường Đại học Bang Montclair (Montclair State University).
 
 
GS. Pankaj Lal trình bày tại hội thảo
Phiên thứ nhất của hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó hiệu trưởng phụ trách, đã trao đổi với GS. Pankaj Lal những vấn đề liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm hướng tới thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Trường Đại học Bang Montclair.
Giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo
Phiên thứ hai của hội thảo, GS. Pankaj Lal đã trình bày bài báo cáo với những thông tin: Thực trạng nghiên cứu và ứng dụng năng lượng tái tạo tại New Jersey, Mỹ  định hướng loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hóa thạch vào năm 2050; đặc biệt giáo sư cũng đã chia sẻ những vấn đề tối ưu hóa sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (vị trí lắp đặt, truyền tải, tác động đến môi trường và xã hội). Ngoài ra, GS. Pankaj Lal cũng đã trao đổi với giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí – Công nghệ tham dự hội thảo về những kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, kinh nghiệm về việc viết và đăng ký các dự án với nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, cũng như những thông tin về học bổng cho giảng viên và sinh viên.
NGUYỄN NHỰT LONG - K.CKCN

Số lần xem trang: 2271