Danh sách xét qua vòng 1

Đính kèm là Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 1 - Tháng 3/2020.

Bạn nào không có tên vui lòng đăng ký theo hướng dẫn: http://fme.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=18967&ur=fme

Số lần xem trang: 12139
Nhập ngày: 25-03-2020
Điều chỉnh lần cuối: 05-05-2020