ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ BIẾN – BẢO QUẢN NSTP 2018

 

1.        Triết học Mac Lê nin

2.        Kinh tế chính trị Mác – Lê nin

3.        Chủ nghĩa xã hội khoa học

4.        Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

5.        Tư tưởng Hồ Chí Minh

6.        Toán cao cấp A2

7.        Toán cao cấp A3

8.        Xác suất thống kê

9.        Vật lý 1

10.    Thí nghiệm vật lý 1

11.    Vật lý 2

12.    Pháp luật đại cương

13.    Anh văn 1

14.    Anh văn 2

15.    Tin học đại cương

16.    Kỹ năng giao tiếp

17.    Quản trị dự án

18.    Quân sự (lý thuyết và thực hành)

19.    Giáo dục thể chất 1  và Giáo dục thể chất 2

20.    Chi tiết máy

21.    Đồ án chi tiết máy

22.   Cơ kỹ thuật: Tĩnh học và Động lực học

23.    Dung sai và kỹ thuật đo lường

24.    Vẽ kỹ thuật 1

25.    Kỹ thuật điện

26.    Động học và động lực học cơ cấu

27.    Sức bền vật liệu

28.    Vật liệu và công nghệ chế tạo

29.    Cơ Lưu chất

30.    Cơ sở truyền nhiệt

31.    Cơ sở hệ thống thủy lực và khí nén

32.    Kỹ thuật lập trình

33.    AutoCAD

34.    Phương pháp số

35.    Thực tập gia công 1: hàn – nguội

36.    Thực tập gia công 2: cắt – gọt

37.    Thực tập gia công 3: cắt gọt - CNC

38.    Bảo dưỡng máy

39.    Công nghệ và thiết bị chế biến hạt ngũ cốc

40.    Kỹ thuật bảo quản nông sản thực phẩm

41.    Máy chế biến nông sản thực phẩm

42.    Máy nâng chuyển

43.    Đồ án thiết kế nhà máy CB Nông sản thực phẩm

44.   PP bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu

45.   Kỹ thuật sấy

46.    Thực tập sản xuất

47.    Thiết bị trao đổi nhiệt

48.    Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

49.    Anh văn kỹ thuật

50.   Kỹ thuật hệ thống

51.    Vật liệu phi kim loại

52.    Ứng dụng tin học trong thiết kế máy

53.    Công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi

54.    Máy và thiết bị phân ly

55.    Máy và thiết bị thủy khí

56.    Vẽ kỹ thuật 2

57.    Thiết bị lạnh

58.    An toàn lao động và Môi trường công nghiệp

59.    KT năng lượng tái tạo

60.    Kỹ thuật điện tử

61.    Nhập môn ngành Cơ Khí chế biến bảo quản NSTP

 

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1.        Quy định thực hiện KLTN

2.        Quy định thực hiện TLTN

3.        Đánh giá KLTN

4.        Đánh giá TLTN

5.       Quy định hình thức KLTN

Số lần xem trang: 12426
Nhập ngày: 11-12-2019
Điều chỉnh lần cuối: 11-12-2019