Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 108
Toàn hệ thống: 1592
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Committee

Chairmen of Organizing Committee:

 

  1. Prof.,Dr. Nguyen Hay (Chair)

President, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam.

  1. Prof., Dr. Jeon Geon Han (Co- Chair)

Director, Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST),Korea

Local Workshop Coordinator

Assoc.Prof., Dr. Nguyen Huy Bich

   Dean, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam.

Organizing Committee

 

1.   Prof. Dr. Eun H. Choi, Kwang Woon Univeristy, Korea

2.   Prof. Dr. Masaru Hori, Nagoya University, Japan

3.   Prof. Dr. Jenq G. Duh, National Tsing Hua University, Taiwan

4.   Dr. Suk J. Yoo, National Fusion Research Institute, Korea

5.   Prof.Dr. Dheerawan Boobnyawan, Chiang Mai University, Thailand

6.   Prof.Dr. Masaharu Shiratani, Kyushu University, Japan

7.   Prof.Dr. Won H. Choe,  Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea

8.   Prof.Dr. Yuichi Setauhara, Osaka University, Japan

9.   Assoc.prof. Dr. Phan Tai Huan, Dean, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

10.   Assoc.prof. Dr. Le Dinh Don, Director, Biotechnology and Environment Institute, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

11.   Assoc.Prof.Dr. Dang Mau Chien, Director, Institute for Nanotechnology, Vietnam National University - Hochiminh city, Viet Nam

12.   Assoc.Prof. Dr. Tran Ngoc Dam, Hochiminh city University of Technology and Education, Viet Nam.


Technical Program Committee

  1. Assoc.Prof.Dr. Le Anh Duc, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  2. Mr. Dang Huu Dung, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  3. Dr. Nguyen Duc Khuyen, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  4. Mr. Truong Quang Truong, Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  5. Mr. Le Quang Tri,  Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam
  6. Ms. Nguyen Le Tuong, (Secretary) Nong Lam University Hochiminh city, Viet Nam

Số lần xem trang: 12046
Điều chỉnh lần cuối: 26-12-2016

Các bộ môn (11-12-2019)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP (19-03-2019)

Liên hệ (26-12-2016)

Khách sạn (26-12-2016)

Đăng ký (26-12-2016)

Chương trình hội thảo (26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian (26-12-2016)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ (29-12-2012)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006 (23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT (23-08-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn bốn ba năm

Xem trả lời của bạn !