- Tuyển kỹ sư điều hòa, nhiệt lạnh, cơ khí.

- Số lượng: 20 vị trí

- Thông tin chi tiết: đính kèm!

Số lần xem trang: 12128
Nhập ngày: 04-11-2016
Điều chỉnh lần cuối: