Yêu cầu: Nam, trình độ đại học (Cơ điện tử hoặc Điều khiển tự động).

Thông tin chi tiết trong File đính kèm!


Thông tin Công ty:

C O M P U N I C  E L E C T R O N I C S  C O . ,  L T D .

Address: 7th Fl. 9, No.1. Wu-Chuan 1 Rd., Hsinchuang Dist, New Taipei City, Taiwan 24892

Tel: +886 2 2299 2533  | Fax: +886 2 2299 2415  | Mobile:+886 958 973-622

Viber: +886 958 973-622  | Line: Compunic  | Skype :compunic5

Email : compunic@ms1.hinet.net  | Website: http://www.compunic.com.tw

Số lần xem trang: 12119
Nhập ngày: 04-03-2016
Điều chỉnh lần cuối: 04-03-2016