Khoa Cơ Khí - Công nghệ

THÔNG BÁO

Đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - Năm học 2013-2014.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết trong File đính kèm.

Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ Khoa.

Số lần xem trang: 12118
Nhập ngày: 13-12-2013
Điều chỉnh lần cuối: 14-03-2014