LỊCH NHẬN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
I. Quyết định tốt nghiệp Số 1596/QĐ-ĐHNL-ĐT Ký ngày 15/07/2013
THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ
GIỜ
NGÀY
78/2013 – 96/2013
(19 sinh viên các lớp CD08CQ, CD09CQ, CD08TH, CD09CS)
07h30 đến 08h00
22/08/2013
962/2013 - 987/2013
(26 sinh viên các lớp LT10QL, LT10SH )
08h00 đến 08h45
964/2013 – 947/2013; 950/2013 - 951/2013
(04 sinh viên các lớp: DH06TY, DH07TY, DH07DTH)
1025/2013 – 1059/2013
(35 sinh viên các lớp DH08OT, DH08TD, DH08CN, DH08DY)
08h45 đến 09h15
1060/2013 – 1074/2013; 1076/2013-1077/2013; 1079/2013 – 1082/2013; 1084/2013- 1096/2013
(26 sinh viên các lớp DH08TA, DH08TY, DH08HH)
09h15 đến 09h45
1102/2013 – 1115/2013
(14 sinh viên các lớp: DH08CB, DH08GB, DH08LN, DH08NK, DH08QR)
09h45 đến 10h00
1128/2013 – 1155/2013
(28 sinh viên các lớp: DH08AVQ, DH08DC, DH08QL, DH08TB, DH08SK, DH09SK, DH09SP)
10h00 đến 10h30
1165/2013 – 1213/2013
(28 sinh viên các lớp: DH08CT, DH08NT, DH08NY, DH09CT, DH09NT, DH09NY)
10h30 đến 11h00
172/2013 – 177/2013
(06 sinh viên các lớp: TC03TYBD, TC04TYTG, TC05TY, TC05TYDT, TC06TY)
11h00 đến 11h30
422/2013 – 443/2013
(22 sinh viên các lớp: TC04AVB, TC05AVA, TC05AVB, TC05AVTP, TC06AV, TC06AVDB, TC07AV, TC05DTDN)
THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ
GIỜ
NGÀY
952/2013 – 961/2013
(10 sinh viên lớp DH08BQGL)
14h00 đến 14h15
22/08/2013
988/2013 – 1024/2013, 1214/2013
(38 sinh viên các lớp LT10BQ)
14h15 đến 15h00
1156/2013 – 1164/2013
(08 sinh viên các lớp: DH08BQ, DH08DD, DH08TP, DH09DD)
15h00 đến 15h15
II. Quyết định tốt nghiệp Số 1801/QĐ-ĐHNL-ĐT Ký ngày 06/08/2013
THỨ TỰ SỐ VÀO SỔ
GIỜ
NGÀY
445/2013 – 471/2013
(27 sinh viên lớp TC07TY)
14h00 đến 14h30
22/08/2013
Lưu ý:
- Sinh viên xem quyết định và danh sách tốt nghiệp tại đây ; Hệ liên thông xem tại đây
- Sinh viên đến phòng Đào Tạo ký sổ và nhận văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, tuyệt đối không nhờ người khác nhận thay.
- Sinh viên đến nhận văn bằng mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản, chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng và một tấm ảnh 3x4 (nam mặc áo vét đeo cà ra vát, nữ mặc áo dài).
- Sinh viên không đến nhận văn bằng theo lịch trên thì đến Phòng Đào Tạo nhận vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 8h đến 10h (trừ ngày lễ, tết ,ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Số lần xem trang: 12117
Nhập ngày: 21-08-2013
Điều chỉnh lần cuối: