Thời gian: 8g00 đên 10g00 Thứ hai, ngày 10/06/2013

Địa điểm: Phòng Đào tạo.

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết trong công văn đính kèm.

Số lần xem trang: 12111
Nhập ngày: 27-05-2013
Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2013