CHÚC MỪNG CÁC TÂN TIẾN SĨ, TÂN THẠC SĨ KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ NĂM 2012

 

Thầy Hiệu trưởng và các lãnh đạo đơn vị phát bằng và chức mừng các Tân tiến sĩ, Tân thạc sĩ năm 2012

 

 

Số lần xem trang: 12132
Nhập ngày: 06-01-2013
Điều chỉnh lần cuối: 06-01-2013

HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC KHOA NĂM 2012

Liên kết doanh nghiệp