Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 107
Toàn hệ thống: 1599
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

CHI ỦY KHOA NHIỆM KỲ 2017-2019
BÍ THƯ CHI BỘ: THẦY THS. NGUYỄN VĂN CÔNG CHÍNH
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: THẦY THS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
 
Chi bộ khoa Cơ Khí - Công nghệ gồm 10 đảng viên
 CHI ỦY KHOA NHIỆM KỲ 2015-2017
CHI ỦY KHOA NHIỆM KỲ 2012-2015
 
 

Số lần xem trang: 12048
Điều chỉnh lần cuối: 13-11-2018

Các bộ môn (11-12-2019)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP (19-03-2019)

Liên hệ (26-12-2016)

Khách sạn (26-12-2016)

Đăng ký (26-12-2016)

Chương trình hội thảo (26-12-2016)

Địa điểm - Thời gian (26-12-2016)

Tổ chức (26-12-2016)

Danh sách TLTN Ngành OT - Khóa 2006 (23-08-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06OT (23-08-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám tám ba sáu

Xem trả lời của bạn !