DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP
 
1- Nguyễn Như Nam
2- Nguyễn Hay
3- Trần Thị Thanh
4- Bùi Trung Thành
 
DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐANG NGHIÊN CỨU TẠI KHOA
 
I.                 Khóa năm 2009
 
       1- Lâm Thanh Hùng
 
II.            Khóa năm 2010
 
1-   Trần Văn Hồng
2-   Nguyễn Hữu Dũng
3-   Nguyễn Thanh Phương
4-   Ngạc Bảo Long
5-   Lê Văn Cựu
 
III.        Khóa năm 2011
 
1-   Bùi Thị Thiên Kim
2-   Lê Quang Huy
3-   Phạm Cân
4-   Nguyễn Thị Kiều Hạnh
5-   Phạm Văn Toản
 
IV.        Khóa năm 2012
 
1-   Trần Minh Lộc
2-   Trần Hoàn Luân
3-   Tưởng Phước Thọ

Số lần xem trang: 12131
Nhập ngày: 19-12-2012
Điều chỉnh lần cuối:

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ

Liên kết doanh nghiệp