THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THƯ KÝ DỰ ÁN SAU THU HOẠCH LÚA GẠO ADB-IRRI-VIỆT NAM
(Làm việc bán thời gian)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        
DỰ ÁN SAU THU HOẠCH LÚA GẠO ADB – IRRI - VIETNAM
                                                   ______________________                                                                                                  
 Ngày 26 tháng 11 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THƯ KÝ DỰ ÁN SAU THU HOẠCH LÚA GẠO ADB-IRRI-VIỆT NAM
(Làm việc bán thời gian)
 
Dự án sau thu hoạch lúa gạo ADB-IRRI-VIỆT NAM cần tuyển một thư ký dự án, với công việc và tiêu chuẩn cụ thể như sau:
1/ Công việc:
-         Làm việc bán thời gian, 3 ngày một tuần.
-         Phụ trách một số công việc hành chánh, báo cáo, tổ chức hội thảo… và tham gia một số công tác điều phối, kiểm tra các hoạt động của dự án.
2/ Tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên thạc sĩ và ưu tiên tốt nghiệp từ các ngành liên quan đến Cơ khí nông nghiệp và Sau thu hoạch.
- Giao tiếp và đọc được các văn bản tiếng Anh. Ưu tiên thông thạo tiếng Anh.
Các ứng viên quan tâm liên hệ Ban điều phối viên Dự án:
TS. Nguyễn Văn Hùng, ĐT: 0907913567, Email: hung.ngv@gmail.com
ThS. Trương Quang Trường, ĐT: 0933459303, Email: tqtruong@hcmuaf.edu.vn
Điều phối viên Dự án
(Đã ký)
TS. Nguyễn Văn Hùng
           

Số lần xem trang: 12113
Nhập ngày: 27-11-2012
Điều chỉnh lần cuối: 23-09-2013