Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 199
Toàn hệ thống: 2163
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA – CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
***
Số:     /TB – ĐTN/QLSV
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2012

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị”
dành cho Đoàn viên – Sinh viên các khóa 2008, 2009
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013 của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đoàn viên – sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức học tập “6 bài lý luận chính trị” cho Đoàn viên – Sinh viên khóa 2008, 2009 của trường.
Đối tượng tham gia: Tất cả Đoàn viên là sinh viên khóa 2008, 2009 thuộc khoa cơ khí – công nghệ, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chưa tham gia học lớp “Sáu bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên – Thanh niên”.
Thời gian: 13h00 - 16h30 chủ nhật ngày 18/11/2012
Địa điểm: Hội trường P100
       Đây là một nội dung quan trọng của chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong năm học, đề nghị các Chi đoàn thuộc khoa thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
 

 
TM. BCH ĐOÀN KHOA
Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 

 

Số lần xem trang: 12123
Điều chỉnh lần cuối:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012 (01-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám sáu chín

Xem trả lời của bạn !