ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số:         /TB-ĐTN
 
 
 
 
TpHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012
 
Căn cứ vào kế hoạch triển khai chương trình liên hoan “Dạy tốt – học tốt” lần thứ nhất năm 2012 của Ban Thường vụ Đoàn trường, nhằm đốc thúc quá trình bình chọn và tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2012 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong kế hoạch, Ban thường vụ Đoàn trường thông tin đến các Đoàn khoa/bộ môn các nội dung cụ thể như sau:
1. Hoạt động bình xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2012:
- Thời gian: kết thúc tiếp nhận hồ sơ ngày 05/11/2012.
- Nội dung: các đơn vị giới thiệu và đề cử các cá nhân tham dự giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cho Đoàn trường tổ chức xét chọn.
2. Hoạt động bình xét danh hiệu “Sinh viên học tốt” năm 2012:
- Thời gian: từ ngày 01/11/2012 đến ngày 10/11/2012.
- Đối tượng bình xét giải thưởng: Đoàn trường sẽ bình xét dựa trên nguồn “Sinh viên 5 tốt” do các khoa/bộ môn gửi về Hội sinh viên trường.
3. Chương trình “Kết nối trí thức trẻ”:
- Thời gian: từ 7h30 đến 10h30 ngày 16/11/2012 (thứ sáu)
- Địa điểm: Công viên Nguyễn Thái Bình và Hội trường PV100.
- Đối tượng: các gương điển hình “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên học tốt” năm 2012; Ban chấp hành Đoàn – Hội các khoa/bộ môn; sinh viên các khoa/bộ môn theo huy động và khách mời
- Nội dung:
+ Dâng hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình.
+ Tuyên dương các gương “Dạy tốt – Học tốt” 2012.
+ Giao lưu với các gương “Dạy tốt – học tốt” các cấp.
4. Chương trình “Tri ân người thầy”:
- Thời gian: dự kiến ngày 18/11/2012 (chủ nhật)
- Thành phần: Đại diện Đảng Ủy, Ban thường vụ Đoàn trường, các gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên học tốt” năm 2012.
- Nội dung: thăm hỏi, chúc mừng các cựu giảng viên của nhà trường.
 
Trên đây là toàn bộ thông tin về chuỗi hoạt động trong liên hoan “Dạy tốt – Học tốt” năm 2012, đề nghị Thường trực Đoàn các khoa/bộ môn quan tâm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn – Hội thực hiện đúng tiến độ để kịp thời tuyên dương các cá nhân tích cực.
 
Mọi thông tin và phản hồi về liên hoan xin liên hệ:
Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học Đoàn trường
Trưởng ban: Đỗ Xuân Hồng, ĐT: 0907 236 449, email: doxuanhong@hcmuaf.edu.vn;
Phụ trách chương trình: Nguyễn Thị Thu Hà, ĐT: 01638514063, email: 11124078@st.hcmuaf.edu.vn.
                                                                       
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
( Đã ký )
 
Đỗ Xuân Hồng
 

Số lần xem trang: 12118
Nhập ngày: 01-11-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp