THÔNG BÁO
(V/v: Đăng ký học & thi tốt nghiệp cho SV hệ niên chế)
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các lớp thuộc hệ đào tạo niên chế (khóa 2007 trở về trước) nhưng chưa tốt nghiệp được học & thi các môn tốt nghiệp, Khoa dự kiến tổ chức đợt học và thi tốt nghiệp vào tháng 12/2012.
Đề nghị các sinh viên có nhu cầu học đến văn phòng Khoa để đăng ký & nộp kèm Bảng điểm cá nhân đã hoàn tất các môn học (được in từ Phòng Đào Tạo).
Thời gian: Từ ngày 01/11/2012 đến 15/11/2012
          Sau thời gian trên những sinh viên nào không đăng ký Khoa sẽ tổ chức chung với Khóa 2009.
          Riêng đối với các sinh viên đăng ký đúng hạn Khoa sẽ làm tờ trình lên Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo để xin ý kiến. Nếu được sự chấp thuận của Nhà Trường Khoa sẽ tiến hành đăng ký môn học & tổ chức cho sinh viên học, thi.
                                                                                                     Ngày 31 tháng 10 năm 2012
                                                                                                        Khoa Cơ Khí – Công Nghệ
 

Số lần xem trang: 12108
Nhập ngày: 01-11-2012
Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2013