ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH TP.HỒ CHÍ MINH
 ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
      ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
                         ----–—----
                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 10  năm 2012
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA
NỘI DUNG “ĐIỀN KINH”
I. CHẠY 100m NAM
STT
Họ và tên
STT
Họ và tên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đạt (09CC)
Nguyễn Trung Khải (09CD)
Nguyễn Thành Trung (09CD)
Lê Hoàng Nam (09OT)
Mai Thanh Hiền (10NL)
Phan Võ Trung Nghĩa (10NL)
Đoàn Tuấn Vũ (10CD)
Phúc (11CC)
Thành (11CC)
10
11
12
13
14
15
16
17
 
Khanh (11CC)
Nguyễn Thành Công (11OT)
Lê Anh Nguyên (11OT)
Trần Quốc Đạt (12CI)
Nguyễn Bá Thiện (12CI)
Đông (12CI)
Phạm Ngọc Lân (12NL)
Võ Văn Hùng (10CI)
Hình thức thi đấu:
17 VĐV sẽ được chia ra làm 3 nhóm chạy:
Nhóm 1: từ STT 1 ¸ STT 6
Nhóm 2: từ STT 7 ¸ STT 12
Nhóm 3: từ STT 13 ¸ STT 17
6 VĐV trong 3 nhóm chạy có thời gian tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu ở lượt chạy chung kết.
II. CHẠY 1000m NAM
STT
Họ và tên
STT
Họ và tên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đạt (09CC)
Lê Thanh Nhã (09CD)
Bùi Xuân Hải (09CD)
Nguyễn Hoàng Việt (09OT)
Lê Hoàng Phúc (10NL)
Đỗ Viết Định (10NL)
Nguyễn Phúc Hậu (10CD)
Nguyễn Ngọc Trung (10CD)
Lợi (10CC)
Lê Văn Minh (10CI)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hưng (11CC)
Lâm (11CC)
Đinh Quốc Trung (10OT)
Trương Chí Tâm (10OT)
Nguyễn Lê Duy Phát (10OT)
Nguyễn Vũ Linh (12CI)
Nguyễn Thành Lợi (12CI)
Hoàng Duy Phát (12CI)
Phạm Ngọc Lân (12NL)
Thành (09OT)
Hình thức thi đấu:
20 VĐV sẽ được chia ra làm 3 nhóm chạy:
Nhóm 1: từ STT 1 ¸ STT 7
Nhóm 2: từ STT 8 ¸ STT 14
Nhóm 3: từ STT 15 ¸ STT 20
6 VĐV trong 3 nhóm chạy có thời gian tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu ở lượt chạy chung kết.
III. CHẠY 600m NỮ
STT
Họ và tên
STT
Họ và tên
1
2
3
4
5
DH09CC: Hường (09CC)
Phan Thị Linh (09CC)
Ánh (09CC)
Bùi Thị Trâm Anh (10NL)
Nguyễn Minh Hạ (10NL)
6
7
8
9
 
Nguyễn Thiếu Biết (10NL)
Mai Thị Hảo (1OCI)
Trần Thị Mỹ Lệ (1OCI)
Hương (11CC)
Hình thức thi đấu:
9 VĐV sẽ được chia ra làm 2 nhóm chạy:
Nhóm 1: từ STT 1 ¸ STT 5
Nhóm 2: từ STT 6 ¸ STT 9
4 VĐV trong 2 nhóm chạy có thời gian tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu ở lượt chạy chung kết.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
Thời gian: từ 15h00 ngày 02/11/2012, thứ sáu.
Địa điểm: Đường vào Viện Công Nghệ Sinh Học, Trường ĐHNL Tp. HCM.
 
                                                                                                         TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                   Phó Ban
                                                                                                          Nguyễn Ngọc Bách
Chú ý:
Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Bách, Phó Ban Tổ Chức, Bí thư chi đoàn DH10NL
ĐT: 0906430869.
-         Tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh thời gian thi đấu (15h05 điểm danh tất cả các VĐV tham gia thi đấu ở 3 nội dung trên, VĐV nào không có mặt xem như bỏ cuộc).
-         Mỗi nội dung phải có ít nhất 8 VĐV tham gia thi đấu. Nếu có một nội dung nào không đủ số lượng thì hủy bỏ nội dung đó.
-         Mọi hoạt động trong quá trình thi đấu phụ thuộc hoàn toàn vào sự điều khiển của trọng tài.
-         Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nguyên tắc mà ban tổ chức đã đề ra.

Số lần xem trang: 12116
Nhập ngày: 29-10-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp