BÀI GIẢNG
MÔN HỌC: BƠM QUẠT MÁY NÉN (207401)
(Giảng viên: GVC-ThS. Nguyễn Hùng Tâm)
I.                  BÀI GIẢNG
II.               TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Bơm, quạt, máy nén. (Nguyễn Văn May)
b.     Chương 3: Bơm
c.      Chương 4: Quạt
 

Số lần xem trang: 12902
Nhập ngày: 23-10-2012
Điều chỉnh lần cuối: