ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHOA – CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
                                         ***
                              Số:     /TB – ĐTN
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2012

 
THÔNG BÁO
“Về Hội thao cấp khoa năm học 2012 - 2013”
 
CÁC MÔN THI ĐẤU TẠI HỘI THAO CẤP KHOA NHƯ SAU:
1.      Bóng chuyền nam
2.      Cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ). Mỗi lớp đăng ký tối đa mỗi nội dung 3 đội.
3.      Đấu cờ (Cờ vua và cờ tướng). Mỗi lớp đăng ký tối đa mỗi nội dung 3 đội.
4.      Điền kinh (100 m Nam, 1000 m Nam, 600 m Nữ, 800 m Nữ). Đăng ký không giới hạn.
Đối tượng: Sinh viên các khóa 2009, 2010, 2011, 2012
 
Các lớp lập danh sách cho từng môn thi đấu và nộp tại V. P Đoàn Khoa.
 
Thời gian nộp danh sách đăng ký: từ 01/10/2012 đến16h00, ngày 08/10/2012.
 
Địa điểm: Phòng số 11, Văn phòng Đoàn khoa cơ khí – công nghệ.
 
Mọi chi tiết liên hệ.
 
Bóng chuyền: Lê Thanh Điền (01695664464/01267571170) Bí thư CĐ DH09TD hoặc Nguyễn Đình Linh (01656152393), Bí thư CĐ DH10CC.
Cầu lông: Dương Nguyễn Khánh Tân (01672501680), Bí Thư CĐ DH11OT
Đấu cờ: Nguyễn Tiến Quyết (01668221600), Bí thư CĐ DH09CD
Điền kinh: Nguyễn Ngọc Bách (0906430869), Bí thư CĐ DH10NL
 
Hoặc liên hệ Thầy Nguyễn Thanh Phong (0938095340).
 
Chào thân ái.
 
 
                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA
                                                                                                   Ths. Nguyễn Thanh Phong
 
 
 

Số lần xem trang: 12110
Nhập ngày: 28-09-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp