Chúc mừng tất cả thành viên đội tuyển Olympic Cơ học Khoa đoạt giải năm 2012!

 

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI THƯỞNG TẠI KỲ THI
OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIV-2012
Chúc mừng các sinh viên đoạt giải
2. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CHI TIẾT MÁY
            GIẢI CÁ NHÂN: Giải Nhì
1.     Phan Nguyễn Bích Trâm,  Lớp DH08TD
2.     Huỳnh Thanh Thượng,                Lớp DH08CD
3.     Đặng Tấn Vinh,                           Lớp DH08CD
 
1. CƠ LÝ THUYẾT
GIẢI CÁ NHÂN: Giải Khuyến khích
1.     Nguyễn Tiến Quyết,                    Lớp DH09CD
 
Một số hình ảnh của đội tuyển
 
 
Hình 1. Đội tuyển Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy và Giảng viên hướng dẫn – ThS. Phạm Đức Dũng
 
Hình 2. Sinh viên Phan Nguyễn Bích Trâm – Giải Nhì Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy
 
Hình 3. Sinh viên Huỳnh Thanh Thượng – Giải Nhì Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy
 
Hình 4. Sinh viên Đặng Tấn Vinh – Giải Nhì Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy
 
 

Số lần xem trang: 12121
Nhập ngày: 29-05-2012
Điều chỉnh lần cuối: 29-05-2012