ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
--------
Số: 22 /TB-ĐTN
 
 
 
TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

THÔNG BÁO
Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011
 
Căn cứ vào kết quả thi đấu tại hội thao truyền thống sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2011 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 năm 2011 đến ngày 16 tháng 11 năm 2011. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo về kết quả thành tích các môn thi đấu trong hội thao (có danh sách kèm theo).
Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các sinh viên đạt giải có mặt để nhận giải thưởng.
Kính mời các bạn sinh viên quan tâm đến phong trào thể thao đến tham dự lễ bế mạc và trao giải
Thời gian: vào lúc 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2011.
Địa điểm: nhà thi đấu thể thao trường.
Trân trọng thông báo!

 
Nơi nhận:
-          BCH Đoàn khoa/ bộ môn.
-          Bảng tin
-         Lưu văn phòng
TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Trương Tuệ Minh

 

STT
HỌ TÊN
ĐƠN VỊ
MÔN THI ĐẤU
1
Nguyễn Văn Huyền
Cơ Khí Công Nghệ
Giải I Bóng bàn đơn nam
2
Mai Nhật Huy
Cơ Khí Công Nghệ
Giải I Cầu lông đơn nam
3
Hoàng Hiệp Hòa
Cơ Khí Công Nghệ
Giải I Điền Kinh cự ly 200m nữ

 

Số lần xem trang: 12099
Nhập ngày: 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp