ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
***
Số:          /KH-ĐTN
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô”
 
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo;
- Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM;
- Chào mừng Đại hội Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011- 2014);
- Tạo sân chơi văn hóa lành mạnh trong toàn thể Đoàn viên, sinh viên, đồng thời phát hiện tài năng mới cho các hoạt động phong trào, giúp cho phong trào Đoàn - Hội ngày càng nâng cao về chất và lượng.
 
II./NỘI DUNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Đối tượng tham gia:
            Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Mỗi khoa, bộ môn cử 1 đội gồm 2 nữ, 1 nam tham gia thi.
2. Chủ đề: Tri ân thầy cô
3. Hình thức tham gia:
Mỗi đơn vị tự chuẩn bị vật dụng, thi cắm hoa trong thời gian 30 phút, có kèm theo thiệp (chuẩn bị sẵn), bài thuyết trình về sản phẩm dự thi. Khuyến khích những sản phẩm có tính sáng tạo và ý tưởng tốt, thể hiện được nội dung của cuộc thi.
4. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 8h ngày 18/11/2010.
- Địa điểm: Sảnh P100 – Khu Phượng Vỹ – ĐH Nông Lâm TP.HCM
III. BAN TỔ CHỨC:

1. Đ/c Bùi Hữu Chất
UVTV Đoàn trường
Trưởng ban
2. Đ/c Lê Trúc Ly
UVBCH Đoàn trường
Phó ban
3. Đ/c Trần Thành Công
UV BTK Hội Sinh viên trường
Thành viên
4. Đ/c Lê Nhựt Du
UVBCH Đoàn trường
Thành viên
5. Đ/c Võ Chí Công
Cán bộ Vp Đoàn trường
Thành viên
6. Đ/c Đặng Văn Sự
Lớp trưởng DH10QT
Thành viên

 
 
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
• 05/11/2011 – 07/11/2011: Hoàn thành kế hoạch
• 08/11/2011: Hoàn chỉnh nội dung, công tác chuẩn bị, công tác tiến hành.
• 08/11/2011 – 10/11/2011: Tiến hành tuyên truyền về cuộc thi đến tất cả các Khoa/Bộ môn.
• 12/11 – 15/11/2011: Nhận đăng kí tên tác phẩm từ các Khoa/Bộ môn.
• 18/11/2011: Tổ chức cuộc thi.
   21/11/2011: Họp rút kinh nghiệm
 

 
Nơi nhận:
- Đảng Ủy – Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Trương Tuệ Minh

 

Số lần xem trang: 12116
Nhập ngày: 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp