ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
***
Số:          /KH-ĐTN
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2011

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi làm báo tường “TRI ÂN”
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11
 
 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
   1. Mục đích
- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo;
- Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM;
- Chào mừng Đại hội Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011- 2014);
- Tạo sân chơi văn hóa lành mạnh trong toàn thể Đoàn viên, sinh viên, đồng thời phát hiện tài năng mới cho các hoạt động phong trào, giúp cho phong trào Đoàn - Hội ngày càng nâng cao về chất và lượng.
 I.2. Yêu cầu
Thông tin cuộc thi được phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên.
Tổ chức chặt chẽ, chu đáo, có sự phối hợp nhịp nhàng trong tất cả các khâu, mang lại hiệu quả cao.
Các sản phẩm dự thi giàu tính sáng tạo, thể hiện được bản sắc sinh viên Nông Lâm.
 
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
    1. Thời gian- địa điểm
Thời hạn tham gia: Từ 08/11/2011 đến 16/11/2011
- 17/11/2011: Nộp các tác phẩm dự thi tại Văn phòng Đoàn trường và Chấm sơ loại
- 18/11/2011: Chấm chung kết, công bố kết quả và triển lãm.
    2. Đối tượng tham dự: Chi Đoàn, Chi Hội sinh viên, các CLB, đội, nhóm thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
 
III. THỂ LỆ THAM GIA
1.      Chủ đề
Về thầy cô, bè bạn, mái trường, tình yêu quê hương, đất nước.
Về truyền thống của tuổi trẻ Đại học Nông Lâm TP.HCM và tuổi trẻ Việt Nam
2. Thể lệ
Mỗi chi Đoàn, chi Hội tham dự 1 tờ báo tường với chủ đề như trên.
Được sử dụng mọi chất liệu, khuyến khích tính sáng tạo.
Bài viết là sáng tác của sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM, xuất phát từ tình cảm chân thành đối với thầy cô, mái trường, quê hương, đất nước.
Hình ảnh có thể sưu tầm trong sách báo, tranh ảnh, nhưng phải rõ ràng, có tính thẩm mỹ mang nội dung trong sáng, lành mạnh.
Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày trong lễ kỷ niệm ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11
VI. BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c Bùi Hữu Chất
UVTV Đoàn trường
Trưởng ban
2. Đ/c Lê Trúc Ly
UVBCH Đoàn trường
Phó ban
3. Đ/c Trần Thành Công
UV BTK Hội Sinh viên trường
Thành viên
4. Đ/c Lê Nhựt Du
UVBCH Đoàn trường
Thành viên
5. Đ/c Võ Chí Công
Cán bộ Vp Đoàn trường
Thành viên
6. Đ/c Đặng Văn Sự
Lớp trưởng DH10QT
Thành viên
 
Nơi nhận:
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Lưu: VP
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
Trương Tuệ Minh
 

                                                                                                  
                                                                                                        
 

Số lần xem trang: 12116
Nhập ngày: 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp