Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 120
Toàn hệ thống: 1700
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
***

                              Số:      TB/HSV                          TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2011
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức bình chọn, tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp thành năm 2011
 
Căn cứ vào thông báo số 80/TB-BTK của Hội sinh viên Thành phố, Hội sinh viên trường thông báo về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành năm 2011 với các nội dung như sau:
-         Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành 2011: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kĩ năng tốt, hội nhập tốt (chi tiết xem trên file đính kèm).
-         Hồ sơ gồm:
+ Bảng điểm năm học 2010-2011.
+ Bản photo các loại văn bằng, bằng khen, giấy chứng nhận có xác nhận của Đoàn – Hội Sinh viên trường.
+ 02 hình thẻ 3x4 (cm), 1 hình chân dung hoặc 1 hình hoạt động cận cảnh (khổ 10x15 cm).
-         Hạn chót nộp hồ sơ: 16h ngày 18/11/2011
-         Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên trường.
Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2009 – 2013 và của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các Liên chi hội Sinh viên nhanh chóng triển khai thực hiện.

 
Nơi nhận:
-          Liên chi hội Sinh viên các khoa, bộ môn
-          Bảng tin
-         Lưu văn phòng
TM.BTK HSV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
Trương Tuệ Minh
 

Số lần xem trang: 12107
Điều chỉnh lần cuối:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai hai năm bốn

Xem trả lời của bạn !