Các bạn xem lịch thi đấu bên dưới và thi đấu vì "Màu cờ sắc áo" của Khoa.

Chúc các bạn toàn thắng!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH
THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM 2011
 
Trưởng đoàn: Trương Quang Trường
Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa                                     Điện thoại liên lạc: 093-345-9303
Phó Đoàn: Lê Quang Trí
Chức vụ: UVTV Đoàn Khoa                                     Điện thoại liên lạc: 090-686-9190
 
1. Đội tuyển Bóng đá
HLV: Thầy Nguyễn Hải Đăng – Thầy Nguyễn Trần Phú
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Bóng đá nam
Bóng đá nữ
Ghi chú
1
Hoàng Hiệp Hòa
 
X
Đội trưởng
2
Trần Thị Hà Linh
 
X
 
3
Đoàn Thị Hương
 
X
 
4
Nguyễn Minh Hạ
 
X
 
5
Phan Nguyễn Bích Trâm
 
X
 
6
Nguyễn Thị Nhung Huyền
 
X
 
7
Nguyễn Thị Thủy
 
X
 
8
Huỳnh Thị Thúy Hằng
 
X
 
9
Nguyễn Thị Hường
 
X
 
10
Vũ Thị Sáng
 
X
 
 
 
 
 
 
1
Trần Ngọc Đăng
X
 
Đội trưởng
 
Đội tuyển gồm 15 SV
 
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
           
 
2. Đội tuyển Bóng chuyền
HLV: Thầy Bùi Ngọc Hùng
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Bóng chuyền nam
Bóng chuyền nữ
Ghi chú
1
Trần Thanh Tâm
X
 
ĐT
 
Đội tuyển gồm 15 SV
 
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
3. Đội tuyển Bóng bàn
            HLV: Thầy Lê Anh Đức
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Đôi nam
Đôi nữ
Đôi nam nữ
Đơn nam
Đơn nữ
Lớp
1
Mai Thị Thùy Dân
 
 
x
 
x
DH08CK
2
Nguyễn Văn Huyền
 
 
x
x
 
DH08OT
3
Nguyễn Trường Long
 
 
 
x
 
DH09OT
4
Trần Huy Thành
x
 
 
 
 
DH09OT
5
Phạm Thanh Tú
x
 
 
 
 
DH09O

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
4. Môn cầu lông
            HLV: Thầy Bùi Công Hạnh
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Đôi nam
Đôi nữ
Đôi nam nữ
Đơn nam
Đơn nữ
Lớp
1
Mai Nhật Huy
x
 
 
x
 
DH08CK
2
Nguyễn Thanh Bình
x
 
 
x
 
DH08CK
3
Nguyễn Minh Hải
 
 
x
 
 
DH09OT
4
Phan Nguyễn Bích Trâm
 
x
 
 
x
DH08TD
5
Hoàng Hiệp Hòa
 
x
 
 
x
DH08NL
6
Nguyễn Thị Hà Ngân
 
 
x
 
 
DH08NL

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
5. Đội tuyển Điền kinh
HLV: Thầy Nguyễn Hải Đăng
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
100m nam
400m nam
60m nữ
200m nữ
Lớp
1
Hoàng Hiệp Hòa
 
 
x
x
DH08NL
2
Nguyễn Văn Đang
x
x
 
 
DH08NL
3
Tô Yô Ta
 
x
 
 
DH08OT
4
Lê Quang Trí
x
 
 
 
DH08OT

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
6. Đội tuyển Cờ tướng
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
 
Lớp
1
Nguyễn Minh Tây
 
DH08NL
2
Trần Huy Thành
 
DH09OT

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
 
* Lưu ý: Danh sách có thể thay đổi đến trước giờ thi đấu trận đầu tiên mỗi nội dung.
 
                                                            Tp.HCM Ngày     tháng 10 năm 2011
Ban chủ nhiệm Khoa                                                          Người lập bảng
 
 
 
                                   

Số lần xem trang: 12101
Nhập ngày: 01-11-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2011

Liên kết doanh nghiệp