Thi đấu vào các ngày 5, 6 , 12 và 13/11/2011.

Các nội dung Cờ tường, đôi nam nữ (cầu lông + bóng bàn), đôi nữ (cầu lông). Đang liên lạc để điều chính với BTC

Chúc đội tuyển Khoa toàn thắng!!!

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Hoài Vũ K. MT – Văn Trường K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Vĩnh Phúc K.CNHH – Duy Vũ K.CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Trung Tín K. MT – Ngọc Minh K.CNHH
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Công Lực QLĐĐ – Văn Thanh CNTT
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
05
Hoàng Phúc K.KT – Xuân Quãng K.CNTY
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
06
Đăng Tráng K.TS – Minh Hải K.LN
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
07
Kim Thuận K.QLĐĐ – Tiến Dũng CNSH
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
08
Thanh Trà K.MT – An Vương K.CNHH
Vòng 1/8
NT Đ
 
09 T7
5/11
8g30
09
Minh Luân K.KT – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
10
Thành Công K.CNTT – Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
11
Thắng trận 3 – Thắng trận 4
Tứ kết1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
12
Thắng trận 5 – Thắng trận 6
Tứ kết2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
13
Thắng trận 7 – Thắng trận 8
Tứ kết3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
14
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết4
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
15
Thắng Tứ kết 1 – Thắng Tứ kết 2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
16
Thắng Tứ kết 3 – Thắng Tứ kết 4
Bán kết2
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
17
Thua BK1       -       Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
18
Thắng BK1       -       Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                                            
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g30
01
Phạm Thị Trang K. MT – Thanh Nhi CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g30
02
Thanh Hồng MT – Đỗ Thị Liêm CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
03
Kim Ngân K. MT – Thắng trận 1
Bán kết1
NT Đ
 
T7
5/11
8g30
04
Minh Tâm K.TS – Thắng trận 2
Bán kết2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
05
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
06
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
                                                                                                          Ban tổ chức 
                                                     
                                     
 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐƠN NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Trung Tín K. MT – Văn Tiên CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Quang Tâm K.LN – Quốc Vương K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Văn Chương CNSH – Văn Huyền K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Sỹ Quang K. CNTP – Lương Nghi CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
05
Quang Đại K.MT – Khương Văn Long K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
06
Minh Khang K.CNTY – Thanh Tùng K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
07
Kim Luân K.CNTT – Văn Toản K. KT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
08
Quang Thảo  K.QLĐĐ – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
09 T7
5/11
9g00
09
Việt Dũng K.CNTY – Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
10
Hoài Nam K.MT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
11
Trường Long K.CK – Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
12
Hà Văn LongK.LN – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
13
Duy Bình K.NN-SP – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
14
Tiến Dũng K.CNSH – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
9g00
15
Đại Bảo K.CNHH – Thiện Danh K.CNTP
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
16
Thắng trận 8 – Thắng trận 9
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
17
Thắng trận 10 – Thắng trận 11
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
18
Thắng trận 12 – Thắng trận 13
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
19
Thắng trận 14 – Thắng trận 15
Tứ kết 4
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
20
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
21
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
6/11
9g30
22
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
    CN
6/11
9g30
23
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                                            
                                      
                                           
                                                                                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐƠN NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
8g00
01
Khánh Linh K.CNTY – Thiên Trang CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
02
Lê Thị Hằng K.QLĐĐ – Thùy Dân K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
03
Thanh Hà K.LN– Thanh Hoài QLĐĐ
Tứ kết1
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
04
Tuyết Trinh K.CNTY– Nguyễn Thị Phúc K.MT
Tứ kết2
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
05
Thùy Mơ K.KT – Thắng trận 1
Tứ kết3
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
06
Hoài Xuân CNHH – Thắng trận 2
Tứ kết4
NT Đ
 
T7
5/11
9g30
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
5/11
9g30
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
09 T7
5/11
10g00
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐÔI NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
12/11
8g00
01
Dũng-Khang K.CNTY – Chương-Trung CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
02
Tâm-Long K.LN– Tùng Kiệt QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
03
Danh-Minh K.CNTP- Bảo- Tiên K.CNHH
Tứ kết1
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
04
Vương-Bình K.NN-SP – Nam-Đại K.MT
Tứ kết2
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
05
Toàn –Cảnh K.KT – Thắng trận 1
Tứ kết3
NT Đ
 
T7
12/11
8g00
06
Thành- Tú K.CKThắng trận 2
Tứ kết4
NT Đ
 
CN
13/11
7g30
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
7g30
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
8g30
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
8g30
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN ĐÔI NỮ
 

CN
13/11
8g00
07
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
8g00
08
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
09
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
10
Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
 
 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                             Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2011
 
 
 
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
5/11
7g00
01
Trung Hiếu K. CNSH Thanh Bình K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
02
Quang Dũng K.CNTP – Quang Duy K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
03
Nhật Duy K.TS – Đức Tâm K.CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
7g00
04
Như Quang K. QLĐĐ – Hữu Đức K.MT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
05
Ngọc Tùng K.LN – Nhật Cường K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
06
Quang Lộc K.NH – Bảo Lâm K.KT
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
07
Công Sơn K.CNSH – Trọng Sơn K. CNTP
Vòng loại
NT Đ
 
T7
5/11
8g00
08
Quốc Đạt K.CNHH– Trung Kiên K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
09 T7
5/11
10g00
09
Nhật Huy K.CK – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
10
Ngọc Thuận K.NN-SP– Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
11
Bá Vinh K.CNTT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
10g00
12
A LI K.CNHH– Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
13g00
13
Đình Phước K.QLĐĐ – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
13g00
14
Quang Trinh K.MT – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
14g00
15
Minh Quang K.TS – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
T7
5/11
14g00
16
Văn Nam K.CNTY – Thắng trận 8
Vòng
1/8
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
17
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
18
Thắng trận 11– Thắng trận 12
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
19
Thắng trận 13 – Thắng trận 14
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
9g00
20
Thắng trận 15 – Thắng trận 16
Tứ kết 4
NT Đ
 
T7
12/11
7g00
21
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
7g00
22
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
     T7
12/11
8g00
23
           Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
9g00
24
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                           
                                      
                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐƠN NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
CN
6/11
7g00
01
Thùy Mơ K.KT– Huỳnh Nga K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
02
Lệ Huyền K.CNSH – Bích Trâm K.CK
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
03
Thúy Ngân K.CNTP – Ngọc Tú K.NN-SP
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
7g00
04
Minh Tiên K. KT – Ý Nhi K.CNTT
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
05
Anh Thư K.CNHH – Bích Trâm K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
06
Ngọc Diệp K.MT – Thùy Ánh K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
07
T.Hạnh K.NH – T.Phương K. MT
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
8g00
08
Tuyết Nhung K.LN – An Khương K.CNHH
Vòng loại
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
09
Đoan Trang K.CNTY – Thắng trận 1
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
10
T.Quyên K.LN– Thắng trận 2
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
11
T.Tươi K.MT – Thắng trận 3
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
10g00
12
Thanh Kiều K.CNSH– Thắng trận 4
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
13g00
13
Hồng Phương K.TS – Thắng trận 5
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
13g00
14
T.Quyến K.CNTP – Thắng trận 6
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
14g00
15
Hiệp Hòa K.CK – Thắng trận 7
Vòng 1/8
NT Đ
 
CN
6/11
14g00
16
Phi Yến K.QLĐĐ – Thắng trận 8
Vòng
1/8
NT Đ
 
CN
6/11
15g00
17
Thắng trận 9 – Thắng trận 10
Tứ kết 1
NT Đ
 
CN
6/11
15g00
18
Thắng trận 11– Thắng trận 12
Tứ kết 2
NT Đ
 
CN
6/11
16g00
19
Thắng trận 13 – Thắng trận 14
Tứ kết 3
NT Đ
 
CN
6/11
16g00
20
Thắng trận 15 – Thắng trận 16
Tứ kết 4
NT Đ
 
T7
12/11
9g00
21
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
T7
12/11
10g30
22
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
     T7
12/11
13g00
23
           Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
24
           Thắng BK1 – Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

                            
                                      
                                           
L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
T7
12/11
10g00
01
Q.Vương-Duy Bình K.NNSP – Việt An- Nam An K.CNTY
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
10g00
02
Tấn Trung-Đinh Nam K.MT –T.Kiên- Ngọc Tùng K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
11g00
03
Bá Vinh-Minh Hiếu K.CNTT – Minh Tú-Đ.Phước K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
11g00
04
Trọng Sơn-Q.Dũng K. CNTP– Nhật Duy-M.Quang K.TS
Vòng loại
NT Đ
 
T7
12/11
13g00
05
N.Huy-Thanh Bình K.CK – Thắng trận 1
Tứ kêt1
NT Đ
 
T7
12/11
13g00
06
Trung Hiếu-Sử Nguyên K.CNSH – Thắng trận 2
Tứ kêt2
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
07
T.Chương-T.Anh K.KT – Thắng trận 3
Tứ kêt3
NT Đ
 
T7
12/11
14g00
08
H.Đức-Q.Tình – Thắng trận 4
Tứ kêt4
NT Đ
 
 CN
13/11
9g00
09
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
10
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
11
Thua BK1 – Thua BK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
12
Thắng BK1– Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
          L ỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NỮ
 
       

Ngày
Giờ
MST
Tên – Tên
Vòng đấu
Sân thi đấu
Kết quả
CN
13/11
8g00
01
N.Thủy-N.Hân K.KT – T.Kiều-T.Liên K.CNSH
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
8g00
02
Đ.Trang- Huỳnh Nga K.CNTY-T.Ánh-T.Nhung K.LN
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
03
Ý Nhi-P.Thảo K.CNTT – Bích Trâm-P.Yến K.QLĐĐ
Vòng loại
NT Đ
 
CN
13/11
9g00
04
M.Hải- H.Ngân K.CK– T.Quyến-T.Ngân K.CNTP
Tứ kết1
NT Đ
???
CN
13/11
10g00
05
H.Nguyên-N.Tú K.NNSP – Thắng trận 1
Tứ kết2
NT Đ
 
CN
13/11
10g00
06
H.Phương-T.Nga K.TS – Thắng trận 2
Tứ kết3
NT Đ
 
CN
13/11
11g00
07
T.Phương- N.Diệp K.MT – Thắng trận 3
Tứ kết4
NT Đ
 
CN
13/11
14g00
08
Thắng TK1 – Thắng TK2
Bán kết1
NT Đ
 
 CN
13/11
14g00
09
Thắng TK3 – Thắng TK4
Bán kết2
NT Đ
 
CN
13/11
15g00
10
Thua BK1 – Thua TK2
Hạng 3
NT Đ
 
CN
13/11
15g00
11
Thắng BK1– Thắng BK2
Chung kết
NT Đ
 

 
                                                                                Ban Tổ Chức

Số lần xem trang: 12106
Nhập ngày: 01-11-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp