ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                            ***                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2011 
                                 Số:       /TB-ĐTN
 
THÔNG BÁO
V/v thực hiện chương trình quy hoạch cán bộ của Thành Ủy
______
 
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ban thường vụ Thành đoàn về việc triển khai chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn hằng năm cho đối tượng là học sinh, sinh viên năm 2011. Nay ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn và sinh viên tóm tắt nội dung của chương trình như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ DÀI HẠN CỦA THÀNH ỦY TP.HCM:
1.      Mục tiêu – Yêu cầu:
Tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ để bổ sung vào nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, đặc biệt là cán bộ khoa học trong các ngành mũi nhọn của thành phố.
2.      Đối tượng:
Sinh viên đại học thuộc các khóa 34, 35 (hoặc 33 đối với các ngành học 5 năm) có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đạt loại khá trở lên. Ưu tiên xét đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội và Sinh viên 5 tốt.
3.      Các ngành xét chọn:
Tập trung các ngành sau: Kinh tế kế hoạch đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Kiến trúc công trình, Quy hoạch đô thị, Khoa học môi trường.
Ngoài các ngành trên, cũng có thể đề xuất xét chọn đối với các chuyên ngành khác nếu trường hợp đó đảm bảo tiêu chuẩn và cá nhân thật sự có năng lực có thể phát huy tốt trong các cơ quan của thành phố.
4.      Tiêu chuẩn:
-       Lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng. Đảm bảo bố trí giữ các chức danh theo quy định của Đảng.
-       Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống tốt.
-       Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
-       Tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội. Tự nguyện tham gia và tuyệt đối chấp hành sự phân công, bố trí công tác của tổ chức.
5.      Bố trí – Đào tạo:
Sinh viên được tuyển chọn tham gia chương trình sẽ được cử đi học lớp kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và kỹ năng công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; sau khi hoàn thành sẽ bố trí công tác theo chuyên môn được đào tạo tại các Quận – Huyện hoặc Sở - Ngành của thành phố; hoặc được luân chuyển về phường, xã, thị trấn (đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý) và các doanh nghiệp (đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp). Đối với sinh viên thuộc nhóm ngành khoa học công nghệ: được bố trí về các Sở chuyên ngành, ban quản lý Khu công nghệ cao, Trung tâm công nghệ,...
Sinh viên trong điện quy hoạch dài hạn được ưu tiên cừ tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ) và Lý luận chính trị (Cao cấp, Trung cấp).
Hằng năm, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác, học tập. Những trường hợp phát triển tốt sẽ được quy hoạch cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và thực hiện công tác luân chuyển, đề bạt, bố trí giữ nhiệm vụ cao hom để tiếp tục rèn luyện và trưởng thành.
6.      Hồ sơ thủ tục: liên hệ văn phòng Đoàn trường để được tư vấn, hướng dẫn
Đơn tự nguyện tham gia vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn (theo mẫu, liên hệ văn phòng Đoàn trường hoặc gửi mail về địa chỉ doantruong@hcmuaf.edu.vn để được nhận mẫu).
Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của nhà trường (theo mẫu, liên hệ văn phòng Đoàn trường hoặc gửi mail về địa chỉ doantruong@hcmuaf.edu.vn để được nhận mẫu).
Bản sao hộ khẩu (có công chứng không quá 6 tháng).
Kết quả học tập (Bằng tốt nghiệp, bảng điểm).
Các giấy tờ chứng nhận quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội: giấy chứng nhận, khen thưởng,..(nếu có).
7. Chế độ chính sách:
-   Sinh viên diện quy hoạch dài hạn sau khi tốt nghiệp được bố trí tập sự ở các quận, huyện (hoặc sở, ngành thành phố) trong thời gian 12 tháng, được Ban Tổ chức Thành ủy ký hợp đồng lao động thuộc biên chế dự trữ, hưởng lương tại Ban Tổ chức Thành ủy. Lương ngạch chuyên viên, mức lương theo quy định hiện hành và được hỗ trợ theo quy định chung đối với cán bộ công chức khối Đảng - Đoàn thể (thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/tháng).
-    Cán bộ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ tập sự, được đơn vị hướng dẫn tập sự đề nghị tiếp nhận và tuyển dụng sẽ được xét tuyển, bổ nhiệm ngạch công chức và chính thức điều động về đơn vị có nhu cầu tiếp nhận.
-   Đối với cán bộ trẻ được điều động về đào tạo ở phường, xã, thị trấn được hưởng trợ cấp như sau:
o         Công tác ở Xã, Thị trấn: 1.000.000 đồng/tháng.
o         Công tác ở Phường: 750.000 đồng/tháng.
o         Cán bộ có trình độ trên đại học được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng.
-   Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức mới để nâng cao trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ trẻ diện quy hoạch dài hạn là đối tượng ưu tiên xét tuyển tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.
-   Các chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ tự đào tạo nâng cao trình độ:
     Có bằng thạc sĩ: hỗ trợ 15 triệu đồng.
    Có bằng tiến sĩ: hỗ trợ 25 triệu đồng.
    Ngoại ngữ:
o         Anh văn TOEIC 500 điểm: hỗ trợ 5 triệu đồng.
o         TOEFL-iBT 70 điểm hoặc IELTS 5.5: hỗ trợ 10 triệu đồng.
o       Các ngoại ngữ khác: Hoa, Nga, Nhật, Pháp... nếu có trình độ tương đương cũng được hỗ trợ.
o         Tiếng Lào và tiếng Campuchia: hỗ trợ 10 triệu đồng đối với các trường hợp giao tiếp thông thường; 20 triệu đồng đối với trường hợp giao tiếp thông thạo.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH, TẠO NGUỒN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ XUẤT THÂN TỪ CÔNG NHÂN:
1. Mục tiêu:Phát hiện, tuyển chọn công nhân, cán bộ quản lý, cán bộ Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật để quy hoạch, đào tạo, rèn luyện trở thành cán bộ lãnh đạo quảnlý cấp quân-huyện; cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước cấp thành phố.
2. Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tiêu chuẩn:
- Lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn theo quy định
- Độ tuổi từ 30 trở xuống
- Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật.
- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
                - Là Đảng viên, cán bộ Đoàn - Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - Hội tổchức. Tự nguyện tham gia chương trình và tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổchức, có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý.
4. Các ngành tuyển chọn:
Cơ điện tử, cơ điện, cơ khí tự động, Công nghệ điện tử, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật ô tô. Môi trường và bảo hộ lao động, Trắc địa, địa chính.
5. Hồ sơ thủ tục: liên hệ văn phòng Đoàn trường để được tư vấn, hướng dẫn
- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của nhà trường (theo mẫu, liên hệ văn phòng Đoàn trường)
- Bản sao hộ khẩu (có công chứng không quá 6 tháng).
- Kết quả học tập (Bằng tốt nghiệp, bảng điểm).
- Các giấy tờ chứng nhận quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội: giấy chứng nhận, khen thưởng,..  (nếu có).
6. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình:
- Được cử tham dự chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ khoảng 3 tháng, được ký hợp đồng ngắn hạn tại Ban Tổ chức Thành ủy, hưởng lương, phụ cấp và chế độ hỗ trợ học tập theo quy định hiện hành.
- Được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp trong thời gian ít nhất 3 năm.
- Được tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tham gia các hoạt động chính trị - xã hội để học tập, rèn luyện.
7. Nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia chương trình:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, quy định của doanh nghiệp.
- Giữ mối quan hệ với Ban Tổ chức Thành ủy và thực hiện váo cáo kết quả công tác hàng năm với Ban Tổ chức Thành ủy.
- Sau 3 năm làm việc tại doanh nghiệp, được xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục quy hoạch, đào tạo và hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy chế của chương trình.
Trên đây là toàn bộ nội dung các chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn của Thành ủy, đề nghị các đơn vị thông tin cho sinh viên biết và vận động sinh viên có tiêu chuẩn phù hợp tham gia chương trình.
 

Nơi nhận:
- Ban tổ chức  Đoàn trường;
- Ban Thường vụ các Đoàn Khoa/bộ môn;
- Bản tin Đoàn trường, HSV trường, KTX, E-mail Sinh viên;
- Lưu.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Trương Tuệ Minh

 
                                                                                      
 

Số lần xem trang: 12150
Nhập ngày: 07-10-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp