Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 94
Toàn hệ thống: 1818
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011
 

STT
Nội dung
Khóa học/
Năm tốt nghiệp
Số sinh viên nhập học
Số
sinh viên
 tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
01
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
66
55
 
3,64
21,82
100%
02
Ngành Cơ điện tử
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
49
31
 
 
12,9
100%
03
Ngành
Điều khiển tự động
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
61
39
 
 
17,95
100%
04
Ngành Công nghệ Nhiệt Lạnh
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
52
29
 
 
20,69
100%
05
Ngành Cơ khí Chế biến Nông sản Thực Phẩm
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
25
14
 
 
7,14
100%
06
Ngành Cơ khí Nông Lâm
Khóa 2006-2006/
Năm 2010
35
20
 
 
5,0
100%

 

Số lần xem trang: 12119
Điều chỉnh lần cuối: 09-05-2011

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Cơ khí Nông Lâm (09-05-2011)

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Cơ khí Chế biến Nông Sản Thực Phẩm (09-05-2011)

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh (09-05-2011)

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Điều Khiển Tự Động (09-05-2011)

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (09-05-2011)

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Cơ Điện Tử (09-05-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một bốn chín ba

Xem trả lời của bạn !