Các đoàn viên xem danh sách Đoàn viên ưu tú bên dưới.

Bổ sung hồ sơ mới chính thức  được công nhận và giới thiệu cho Đảng.

Hồ sơ gồm:

- Bài cảm nhận về Đảng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sơ lược quá trình phấn đấu của Đoàn viên ưu tú (năm 2010). Xem mẫu trong thông báo trước đó.

- Biên bản họp xét Đoàn viên ưu tú của chi đoàn.

Nộp hồ sơ về Đoàn Khoa (Phòng 8, VP Khoa CK). Hạn chót ngày 25/04/2011.

 

 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
--------
……………………………………
 
 
 
TP. Hồ Chí Minh,, ngày 22  tháng 03 năm 2011
 

 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM 2011
 

 
STT
- Họ và tên
- Quê quán
- Nơi ở hiện nay
Ngày tháng
năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
- Ngày vào Đoàn
- Nơi đang sinh hoạt Đoàn
Trình độ
Chc vụ, đơn vị công tác
Tóm tắt quá trình
 phấn đấu
Nam
Nữ
- Học vấn
- CMNV
- LLCT
Ngoại ngữ
Tin học
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
Nguyễn Đức Tài
- An Giang
- KTX ĐH Quốc gia
27.10.89
 
Kinh
Không
09.01.04
DH07CD
12/12
 
A
P. bí thư Đoàn Khoa, CT Liên chi hội sinh viên Khoa, Bí thư lớp DH07CD
 
2
Lê Quang Trí
- Vĩnh Long
- TT Thực nghiệm, ĐH Nông Lâm
09.01.1990
 
Kinh
Không
26.03.05
DH08OT
12/12
 
 
Bí thư CĐ DH08OT, Ủy viên Liên chi Hội SV Khoa, UV thường vụ BCH Đoàn Khoa
 
3
Nguyễn Văn Sự
- Bình Định
- Lê Văn Chí, TĐ
20.11.1990
 
Kinh
Không
DH08CK
12/12
 
 
Bí thư, Lớp trưởng CĐ DH08CK, P. Chủ tịch Liên chi Hội SV Khoa, UV BCH Đoàn Khoa
 
4
Hoàng Hiệp Hòa
-Vĩnh Long
- KTX E, ĐH Nông Lâm
 
28.12.1990
Kinh
Không
DH08NL
12/12
 
 
Bí thư CĐ DH08NL, Ủy viên Liên chi Hội SV Khoa, UV BCH Đoàn Khoa
 
5
Nguyễn Ngọc Hạnh
- Tiền Giang
- KTX C, ĐH Nông Lâm
15.06.1990
 
Kinh
Không
DH08CD
12/12
 
 
Lớp trưởng DH08CD, Ủy viên Liên chi Hội SV Khoa
 
6
Lê Đình Danh
- Bến Tre
- Thủ Đức
15.10.1990
 
Kinh
Không
DH08TD
12/12
 
 
Bí thư CĐ DH08TD, Ủy viên Liên chi Hội SV Khoa, UV BCH Đoàn Khoa
 
7
Trần Thị Hà Linh
- KTX E, ĐH Nông Lâm
 
06.10.91
Kinh
Không
DH09CC
12/12
 
 
Lớp trưởng DH09CC, UV BCH Đoàn Khoa
 
8
Phan Nguyễn Bích Trâm
- Bến Tre
- KTX E, ĐH Nông Lâm
 
24.09.90
Kinh
Không
DH08TD
12/12
 
 
UV BCH Lớp DH08TD, UV BCH Đoàn Khoa
 
9
Lê Thanh Điền
 
 
Kinh
Không
DH09TD
12/12
 
 
Bí thư DH09TD
 
10
Nguyễn Hải Đăng
- Tiền Giang
- Dĩ An, Bình Dương
15.10.1986
 
Kinh
Không
CBCC
Đại học
B
B
Bí thư CĐ CBCC Khoa
 

 
                      XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                     TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CK-CN
                               P. Bí thư                                                                Bí thư
                               (Đã ký)                                                                  (Đã ký)
                      TS. Bùi Ngọc Hùng                                     ThS. Trương Quang Trường
           
 

Số lần xem trang: 12104
Nhập ngày: 01-04-2011
Điều chỉnh lần cuối: 01-04-2011

Liên kết doanh nghiệp