ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
***
Số: 05/KH-ĐTN
 
 
Ngày 10  tháng 01 năm 2010

 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Công trình thanh niên
Chào mừng 80 năm thành lập Đòan TNCS Hồ Chí Minh
(26/03/1931 – 26/03/2011)
 
I.       MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.      Mục đích:
-         Trong không khí náo nức của tuổi trẻ Việt Nam hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn truờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM tiến hành thực hiện công trình thanh niên cùng cả nước chào mừng ngày lễ trọng đại này.
-         Công trình là tiếng nói của tuổi trẻ Nông Lâm hoà chung niềm tự hào 80 năm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tổ chức.
-         Đồng thời, thông qua công trình, rèn luyện tinh thần hăng say làm việc và khích lệ lòng yêu nghề, lòng tự hào được học trong môi trường giàu truyền thống.
2.      Yêu cầu:
-         Thực hiện đúng tiến độ đã đề ra để công trình có thể hoàn thành trước ngày Lễ kỷ niệm tại trường.
-         Thu hút được sự quan tâm của dư luận, xây dựng được những mối quan hệ tốt tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Đoàn trường sau này.
-         Công trình cần có sức lan toả đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên.
II.    NỘI DUNG:
1.      Ý tuởng:
-         Công trình thanh niên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ lồng ghép các nội dung Tuyên truyền giáo dục về các thói quen tốt của Đoàn Viên, Sinh viên Việt Nam, một số thành tựu mà Đoàn trường đã đạt đuợc trong suốt quá trình hình thành và phát triển.
-         Hình thức thực hiện: Công trình bao gồm 80 mảnh gỗ, mỗi mảnh (kích thước 1m x 1m) sẽ thể hiện một thói quen tốt hoặc một thành tựu trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đại học Nông Lâm TP.HCM. 80 mảnh gỗ được ghép lại với nhau thành 1 bức tranh lớn với kích thước 8m x 10m.
-         Đây sẽ là bức tranh gỗ lớn nhất Việt Nam (bức tranh hiện nay đang giữ kỷ lục có kích thước 6m x 8m, trọng lượng 700kg).
-         Sản phẩm hoàn thành sẽ tổ chức lễ công nhận công trình đạt kỷ lục quốc gia, đồng thời tiến hành bán đấu giá bức tranh, số tiền thu đuợc sẽ là nguồn quỹ học bổng của Đoàn truờng dành cho Cán bộ Đoàn xuất sắc trong những năm tới.
2.      Công tác chuẩn bị:
-         Gỗ thô: Đặt tại xưởng gỗ.
-         Gia công gỗ: Thực hiện tại Trung tâm chế biến gỗ.
-         Thiết kế bản gia công: Bộ môn Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên.
3.      Công tác thực hiện:
-         Hoàn thành đề cương thực hiện công trình.
-         Tuyên truyền đến sinh viên và toàn thể báo giới.
-         Vận động tài trợ từ các doanh nghiệp và vận động đóng góp trong toàn thể sinh viên.
-         Tiến hành thực hiện công trình.
-         Tổ chức nghiệm thu công trình.
-         Thông tin về chương trình Lễ ra mắt và bán đấu giá công trình
-         Tổ chức Lễ ra mắt công trình, công nhận công trình là kỷ lục quốc gia, bán đấu giá.
III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.      Thành lập Ban Chỉ Đạo:
-         TS. Bùi Ngọc Hùng
-         KS. Hoàng Văn Hòa
-         ThS. Phạm Hồng Sơn
2.      Thành lập Ban chủ nhiệm công trình:
-         Đoàn Trần Vĩnh Khánh
-         Nguyễn Lê Kim Ngân
-         Đỗ Xuân Hồng
-         Bùi Hữu Chất
-         Nguyễn Ngọc Tân
-         Đặng Thị Chúc
-         Lê Huỳnh Duy Quang
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-         20/12/2010: Hoàn thành đề cương thực hiện công trình.
-         20/12/2010: Dự thảo kế hoạch, trình BTV Đoàn Trường
-         30/12/2010: Thông qua Ban Thanh Vận, xin ý kiến Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu
-         02/01/2011: Tuyên truyền đến sinh viên và toàn thể báo giới.
-         02/01/2011 đến 28/02/2011: Vận động tài trợ từ các doanh nghiệp và vận động đóng góp trong toàn thể sinh viên.
-         02/01/2011 đến 28/02/2011: Tiến hành thực hiện công trình.
-         01/03/2011: Tổ chức nghiệm thu công trình.
-         05/03/2011: Thông tin, tuyên truyền về sản phẩm và chương trình Lễ ra mắt và bán đấu giá công trình
-         26/03/2011: Tổ chức Lễ ra mắt công trình, công nhận công trình là kỷ lục quốc gia, bán đấu giá.
                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                     BÍ THƯ
                                                                                                          Phạm Hồng Sơn
Nơi nhận:                                                          
- Thành Đoàn: BTV, VP, Ban TNTH, Ban KT;
- Đảng Ủy, BGH: VP, Ban Thanh Vận;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Chi Bộ các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu.
 

Số lần xem trang: 12320
Nhập ngày: 25-02-2011
Điều chỉnh lần cuối: 25-02-2011

Liên kết doanh nghiệp