Thời hạn đăng ký: gia hạn đến hết ngày 21/02/2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
***
Số:    /KH-ĐTN
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Dự Thảo
 

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Người tập sự của Ban Tuyên Giáo Đoàn trường”
 
I.       MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.      Mục đích:
-         Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011).
-         Tạo môi trường rèn luyện cho đối tượng cán bộ Đoàn thật sự tâm huyết và có nguyện vọng cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ chức Đoàn.
-         Đánh giá hiện thực năng lực cán bộ hiện có từ đó xây dựng các chương trình tập huấn và đào tạo cán bộ hợp lý hơn với tình hình thực tiễn.
-         Tăng cường lực lượng đợt hoạt động cao điểm chào mừng 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/2931 – 26/03/2011).
-         Xây dựng lực lượng kế thừa cho Ban Tuyên Giáo nói riêng và Ban Chấp Hành Đoàn trường nói chung.
2.      Yêu cầu:
-         Nội dung và hình thức phong phú, mới mẻ thu hút sự quan tâm và dư luận của đông đảo sinh viên.
-         Thu hút sự tham gia cả cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ khoá 36 và khoá 35.
-         Mọi kế hoạch hoạt động trong chương trình phải mang tính phổ biến, dân chủ với các đối tượng dự thi.
II.    NỘI DUNG:
1.      Đối tượng:
-         Toàn thể đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ cấp Chi Đoàn.
-         Toàn thể sinh viên Nông Lâm yêu thích công tác Đoàn và phong trào sinh viên, có nguyện vọng cống hiến sức lực và trí tuệ cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2.      Thời gian:
-         Đăng ký tham gia: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 10/01/2011.
-         Tập huấn lần 1:
-         Tập huấn lần 2:
-         Chương trình chính thức sẽ kéo dài từ ngày 14/02/2011 đến 30/03/2011.
-         Tổng kết: 02/04/2011 tại công viên văn hoá Suối Tiên.
3.      Hình thức:
a.       Tập huấn: Người tập sự tham gia chương trình sẽ được tham gia 2 lớp tập huấn (miễn phí) với nội dung: định hình công tác tuyên giáo, giới thiệu nội dung hoạt động của Ban Tuyên Giáo Đoàn trường và tập huấn viết tin tức, phóng sự, phỏng vấn.
b.      Chương trình chính thức: Người tập sự sẽ cùng với Ban Tuyên Giáo Đoàn trường tổ chức các hoạt động của Ban, đặc biệt là các hoạt động của tháng thanh niên và công trình thanh niên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn.
-         Quản lý các lớp học nghệ thuật.
-         Quản lý website Đoàn trường.
-         Viết tin vắn về các hoạt động phong trào.
-         Thăm hỏi, phỏng vấn cựu Cán bộ Đoàn Nông Lâm, thực hiện kỷ yếu truyền thống Đoàn trường Nông Lâm.
-         Tham gia tổ chức Hội thi Olimpic Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội thi “Tôi – Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
-         Điều phối nhân sự cho chương trình biểu diễn nghệ thuật 26/03.
-         Tham gia tổ chức chương trình Mittinh – Diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Khánh thành Công trình Thanh niên năm 2011.
4.      Quyền lợi người tham gia chương trình:
-         Người tập sự tham gia chương trình sẽ được học tập kinh nghiệm tổ chức event (chương trình) trong một môi trường chuyên nghiệp.
-         Rèn luyện khả năng tư duy, tổ chức.
-         Cá nhân xuất sắc sẽ được tuyển chọn là thành viên chính thức của Ban và tạo điều kiện phát triển khả năng, cơ cấu vào Ban Chấp Hành Đoàn các cấp (từ Đoàn trường trở xuống) trong nhiệm kỳ tới.
5.      Giải thưởng:
-         Giải đặc biệt: 1 kỳ nghỉ cuối tuần miễn phí tại Khu Du Lịch Văn Hoá Suối Tiên.
-         Và các giải thưởng khác.
-         Giấy chứng nhận tham gia tổ chức các hoạt động của Đoàn trường.
III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.      Thành lập Ban Chỉ Đạo:
-         Thầy Bùi Ngọc Hùng
-         Thầy Phạm Hồng Sơn
2.      Thành lập Ban Tổ Chức:
-         Đ/c Nguyễn Lê Kim Ngân
-         Đ/c Nguyễn Trần Thu An
-         Đ/c Lê Huỳnh Duy Quang
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-         Ngày 15/12/2010: Thông qua Kế hoạch.
-         Ngày 20/12/2010: Triển khai kế hoạch, thông báo đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên. Tiếp nhận đăng ký
-         Ngày 20/12/2010: Họp Ban Tổ Chức lần 1.
-         Ngày 03/01/2011: Tập huấn lần 1.
-         Ngày 15/01/2011: Tập huấn lần 2.
-         Ngày..
 

Nơi nhận:                                                          
- Thành Đoàn: BTV, VP, Ban TNTH, Ban KT;
- Đảng Ủy, BGH: VP, Ban Thanh Vận;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu.

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                               PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
                                                                                                   Đoàn Trần Vĩnh Khánh
 
 

Số lần xem trang: 12106
Nhập ngày: 18-02-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp