ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
                              ***
                    Số: 73/CV-LT
Tp.HCM, ngày 21 tháng 10  năm 2010
THÔNG BÁO
V/v tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng” cho cán bộ Đoàn, Hội và ban cán sự lớp khóa 2010
 
1.    Thời gian: ngày 06 tháng 11 năm 2010
2.    Địa điểm: Bảo tàng “Lịch sử Việt Nam” và bảo tàng “Chứng tích chiến tranh”
3.    Phương tiện di chuyển: nhà trường hỗ trợ
4.    Đăng ký: Bí thư và lớp trưởng các lớp Khóa 2010 lập danh sách, có xác nhận của Đoàn Khoa, nộp về VP Đoàn trường trước 16g30 ngày 04/11/2010 và đồng thời gởi mail vào địa chí: doantruong_dhnonglam@yahoo.com.vn
5.    Mẫu đăng ký

STT
Họ và Tên
Lớp
Chức vụ
Số điện thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trân trọng thông báo!
 

Số lần xem trang: 12103
Nhập ngày: 03-11-2010
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2010

Liên kết doanh nghiệp