Địa điểm: Sân Cầu Lông Khoa Cơ khí – Công nghệ
Thời gian: Ngày 30/10/2010 (Thứ Bảy)        , bắt đầu từ:     7g30            
            Các VĐV có giờ học trùng lịch thi đấu vui lòng thông báo cho BTC trước để xếp lịch đấu sau. BTC: Hoàng Hiệp Hòa DH08NL – DTDD: 098.897.1149

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA 2010

 
  1. ĐĂNG KÝ

STT
LỚP
CẦU LÔNG
Đơn nam
Đơn nữ
Đôi nam
Đôi nữ
Đôi nam nữ
1
DH07CD
Văn Huy
 
 
 
 
2
DH07CK
Vĩnh Hưng
 
 
 
 
3
DH07OT
Hòa; Cơ
 
Hòa - Cơ
 
 
4
DH08CD
Công Hoàng
 
Duy-Biên
 
 
5
DH08CK
X
X
X
X
 
6
DH08NL
NTTùng; LTTùng
Hiệp Hòa; Hà Ngân
Tùng-Tùng
Hòa-Ngân
Hòa-LTTùng;
Ngân-NTTùng
7
DH08OT
Văn Tuấn
 
 
 
 
8
DH08TD
Khang; Phúc
Bích Trâm
Khang-Phúc
 
Trâm - Khang
9
DH09CC
X
 
X
 
X
10
DH09CD
X
 
X
 
 
11
DH09CK
X
 
X
 
 
12
DH09OT
Minh Hải
 
Sơn-Huy
 
 
13
DH09NL
Cao Trí
 
 
 
 
14
DH09TD
Khoa; Hậu
 
Khoa – Hậu
 
 

 
  1. ĐÔI NAM

 
 
 
 
 
 
 
DH08CK
 
 
 
 
 
 
 
DH07OT
 
 
 
 
 
 
DH09CD
 
 
 
 
 
 
DH09TD
 
 
 
 
 
 
DH08NL
 
 
 
 
 
 
DH08CD
 
 
 
 
 
 
DH09CK
 
 
 
 
 
 
DH09OT
 
 
 
 
 
 
DH08TD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DH09CC
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. ĐÔI NỮ
DH08CK – DH08NL
 
  1. ĐÔI NAM – NỮ

08NL_1
 
 
 
09CC
 
 
 
08TD
 
 
 
08NL_2
 
 
 

 
  1. ĐƠN NỮ

08NL_1
 
 
 
08TD
 
 
 
08CK
 
 
 
08NL_2
 
 
 

 
  1. ĐƠN NAM

07CD
Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07CK
Hưng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09TD_1
Khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09NL
Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07OT_1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O9TD_2
Hậu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09OT
Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08CD
Hoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08NL_1
NTTùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O8NL_2
LTTùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08TD_1
Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08CK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08OT
Tuấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07OT_2
Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09CC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08TD_2
Khang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09CD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09CK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Số lần xem trang: 12138
Nhập ngày: 25-10-2010
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2010

Liên kết doanh nghiệp