Lịch thi đấu môn Điền kinh (chạy ngắn và chạy bền, nội dung Nam/Nữ)

Thời gian thi đấu: 16g00 ngày 17/10/2010

Địa điểm: Đường mới phía sau Khu Phượng Vỹ

Lớp tổ chức: DH09CC

Số lần xem trang: 12108
Nhập ngày: 11-10-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp