Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 732
Toàn hệ thống: 13082
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ HÀN
 
Nội dung
Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG
Chương 2: HÀN HỒ QUANG TAY
Chương 3: HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG
Chương 4: HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ
Chương 5: HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
Chương 6: HÀN GANG, ĐỒNG, NHÔM
Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐẶC BIỆT
 
Dowload tại đây:

Số lần xem trang : :11366
Nhập ngày : 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối :

TÀI LIỆU, SÁCH TIẾNG VIỆT

Công nghệ CNC - GS.TS.Trần Văm Địch(21-10-2009)

Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm(21-10-2009)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn một bốn sáu