ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE FET

 

   

Board of Dean of Faculty

           Dean              :   Ass. Prof. Dr. Nguyen Huy Bich

        Vice of Dean   :   MSc. Nguyen Van Cong Chinh
       

 
         
   

     

   

 

Page count : :12361
Created : 21-12-2007
Last modify :09-12-2019

TỔ CHỨC KHOA

Web links

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín bốn chín không

Xem trả lời của bạn !