Board of Dean of Faculty

           Dean              :   Dr. Nguyen Huy Bich

        Vice of Dean   :   MSc. Dang Huu Dung
       

 
         
   

     

   

 

Page count : :8198
Created : 21-12-2007
Last modify :11-12-2014

TỔ CHỨC KHOA

Web links

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín bảy