Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 307
Toàn hệ thống: 11816
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

GIÁO TRÌNH
MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ MÁY (207111)
(Giảng viên: TS. Vương Thành Tiên - ThS. Trương Quang Trường)
 
1.      PHẦN 1: BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY

Số lần xem trang : :5085
Nhập ngày : 26-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :23-10-2012

GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

BÀI GIẢNG: BƠM QUẠT MÁY NÉN (207401)(23-10-2012)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bốn tám ba

Xem trả lời của bạn !