Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 359
Toàn hệ thống: 3890
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2012-2017
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
1
PGS.TS. Nguyễn Huy Bích
Trưởng khoa
2
ThS. Đặng Hữu Dũng
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn
3
ThS. Lê Văn Bạn
Trưởng bộ môn
4
GS.TS. Nguyễn Hay
Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn
5
TS. Bùi Ngọc Hùng
Trưởng phòng Sau đại học, Trưởng bộ môn
6
TS. Nguyễn Văn Hùng
Trưởng bộ môn
7
TS. Vương Thành Tiên
Trưởng bộ môn
8
ThS. Thi Hồng Xuân
Trưởng bộ môn
9
PGS.TS. Lê Anh Đức
Phó trưởng phòng Sau đại học
 

Số lần xem trang : :4640
Nhập ngày : 25-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :03-03-2016

Visa(26-12-2016)

Thư mời(26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1(27-01-2015)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NK 2010-2011(03-11-2010)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC(23-08-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2008-2010(25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa(24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên(23-12-2007)

Nghiên Cứu(22-12-2007)

Đào tạo(21-12-2007)

Mục tiêu, bằng cấp và thời gian đào tạo(21-12-2007)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm không một hai

Xem trả lời của bạn !