Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 346686
Toàn hệ thống: 11389245
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Thông tin về chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm (AUN-QA)

      1. Chương trình đào tạo (Quyết định, Bản mô tả chương trình đào tạo)

      2Khung chương trình đào tạo

      3. Sơ đồ cây môn học

      4. Chuẩn đầu ra

Số lần xem trang: 9634
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2019

Chương trình đào tạo Ngành Cơ khí Chế biến và Bảo quản nông sản thực phẩm (AUN-QA)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn một tám không

Xem trả lời của bạn !