Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 112387
Toàn hệ thống: 4615684
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 (click HERE for Download)

No

Evidence code

Exhibition title

1

9a.

Program Learning Outcome

2

9b.

Brief description of courses content

3

9c.

Program specification 2018

4

9d.

Samples of course specification

5

9e.

Vision-mission-core values of FET

6

9f.

Samples of examination papers

7

9g.

Sample of marking guides

8

9i.

Sample of rubric

9

9j.

Sample of academic and support staff appraisal forms

10

9k.

Sample of student evaluation

11

9l.

Brief of survey

12

9m.

Executive developing of manpower plan

13

9n.

Executive manpower plan

 

Số lần xem trang: 8814
Điều chỉnh lần cuối: 03-12-2019

Danh mục minh chứng

Danh mục minh chứng (30-10-2019)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu bốn bảy một

Xem trả lời của bạn !