Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 154
Toàn hệ thống: 5473
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
(Ban hành theo quyết định số: 355/QĐ_ĐHNL_ĐT ngày 07 tháng 03 năm 2011 của Hiệu Trưởng)
 
A. Các ngành đào tạo cao đẳng:
B. Các ngành đào tạo đại học:
        I. Cho Khóa 2014 về sau. (Link)
        II. Cho Khóa 2013 trở về trước.
1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
2. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)
3. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)
C. Các ngành đào tạo Sau đại học:
D. Các ngành đào tạo Nghiên cứu sinh:
        1. Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và nông thôn (62 52 14 01)

Số lần xem trang : :11231
Nhập ngày : 07-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :02-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 2014 (Mới nhất)(02-12-2014)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn chín ba không