Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 872
Toàn hệ thống: 34523
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thời gian: 15h30 ngày thứ bảy (12/03/2011)

Địa điểm: R200

Lập danh sách và nộp: chậm nhất là 16g ngày 10/03/2011

Đồng chí Nguyễn Đức Tài lập danh sách và yêu cầu các cán bộ Hội tham gia đầy đủ!

Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII ngày 31 tháng 12 năm 2003

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai chín hai